01.01.1970

V duchu starých tradic a v souladu s naší filozofií jsme v úterý 28. 2. v mateřské a základní škole Sofie uspořádali velkolepý masopustní průvod. Nebylo to poprvé, určitě ne naposledy a hlavně to bylo zase o kousek lepší než minule. Tentokrát nikdo nepodcenil přípravu a sešlo se spoustu krásných tradičních i netradičních masek. K průvodu se přidali také někteří rodiče a těm za to patří poděkování. Naše pozvání přijali kamarádi herci a muzikanti, kteří nám vydatně pomáhali s tím, abychom při průchodu městem byli opravdu pořádně slyšet. Všichni si užívali pocit sounáležitosti a tančili jsme a zpívali masopustní písničky. Zažili jsme spoustu legračních situací, ke kterým přispěla dobrá nálada všech. Pro naše děti byl velkou atrakcí a lákadlem starý trakař, na kterém se vozili. Nezapomněli jsme s masopustními koblížky navštívit Městský úřad, poštu, Základní uměleckou školu, faru a  Centrum Na Fialce. Všem děkujeme za příjemné přijetí a podporu. Už teď se těšíme, až se zase zeptáme: My jsem se k vám přišli ptáti, smíme-li tu tancovati…..