Načítám…

Mateřská škola Sofie Říčany

Jsme moderní mateřská škola pro současné děti. Vidíme, co všechno již 2 leté děti, ještě než přijdou poprvé do školky, znají a dovedou. Vidíme také, co všechno jim díky moderní době a rychlému životnímu stylu chybí. Klid, bezpečí, možnost se soustředit na to, co je zaujme, dokončení vybrané aktivity a její úklid na své místo.

Každému dítěti vytváříme podmínky pro růst vlastním tempem. Věkově smíšené třídy umožňují každému dítěti najít si kamarády na společnou hru či vzor, ke kterému se vztahují. Zcela se u nás naplňuje tvrzení, že stejnost vytváří soupeření, naopak rozdílnost vytváří spolupráci. Starším dětem prostředí nabízí možnost vyzkoušet si jak vůdčí roli, tak roli podřízenou při aktivitách s mladšími dětmi.

Naprostá většina rodičů k nám přichází na základě doporučení jiných rodičů z Říčanska. Hledají školku, která nabídne jejich dítěti podnětné prostředí, ve kterém se budou smysluplně rozvíjet a připraví je na vstup do základní školy.

Batolata

V mateřské škole Sofie systematicky pracujeme s dětmi od 2 let věku v bilingvní třídě s českou učitelkou a anglicky mluvící učitelkou. Třída samotná je připravena s maximálním zaměřením na detail a zdravé prostředí od bezftalátové podlahy přes akustické úpravy, plnospektrální osvětlení, závěsy a vzdělávací materiály.

Vybavení třídy je podřízené ergonomii a věku dětí do 3 let. Stoly a skříňky jsou v odpovídající pracovní výšce, každá židle nabízí dvě výšky sezení tak, aby si i nejmenší batole mohlo přizpůsobit pracovní místo svým potřebám. Vše je podřízeno vytvoření prostředí, ve kterém mají batolata možnost výběru aktivit a práci s nimi.

Pedagogický tým pracuje s dětmi individuálně, v intencích potřeb této věkové kategorie, což umožňuje malý počet dětí v kolektivu. Intenzivní podpora při adaptaci dítěte na kolektiv i řešení separace pro maminky je naším standardem. Průběžné zprávy o pokroku každého dítěte v informačním systému i osobně.

Kapacita třídy je 8 dětí, docházku nabízíme od jednoho do čtyř dnů, od 8:00 do 15:00.

  • Naučit samostatnému pozorování, klást otázky a prozkoumávat oblasti, které je zajímají
  • Probudit a rozvíjet ducha a srdce dětí a jejich představivost
  • Podporovat jejich přirozenou potřebu nezávislosti, vlastní hodnoty a sebevědomí
  • Rozvíjet dobrotu, úctu a sebedisciplínu, které jim umožní stát se plnohodnotným členem společnosti

3 – 6 let

Jsme moderní mateřská škola pro současné děti. Nabízíme ucelený vzdělávací program, ve kterém si každé dítě, bez ohledu na věk, dovednosti nebo zázemí dokáže najít své místo ve skupině a rozvíjet se vlastním tempem, s podporou laskavých a důsledných pedagogů. Nabízíme klid, bezpečí, možnost se soustředit na to, co každého zaujme, ale také požadavek na dokončení vybrané aktivity a její úklid na své místo.

Obě naše třídy jsou věkově smíšené. V každé třídě najdete do 24 dětí ve věku od 2,5 do 6 let nebo odchodu na základní školu a dva učitele. Umožňuje to každému dítěti najít si kamarády napříč skupinou, mladšího i staršího. Nabízí se tak možnost být jak vzorem, tak následovatelem, vyzkoušet si tak roli vůdce i člena skupiny. Učitelům tandemová práce nabízí prostor pro práci se skupinou i jednotlivcem, prostor pro pozorování i práci se emocemi a hodnotami.

Nenajdete u nás nudící se dítě. Nenajdete u nás ani hračky (kromě těch odložených u vstupu do třídy). Najdete děti v kruhu svých kamarádů nad vybranou aktivitou nebo samotné dítě sedící u stolu u vybrané aktivity, experimentu či tvoření. Najdete u nás své dítě, které si „čte“, i když děti kolem staví věž z kostek (aniž by věděly, že poznávají desítkovou soustavu) nebo si ukazují, jak se tvoří dvouciferná čísla.

Od září 2024 nabízíme třídu s bilingvním česko-anglickým provozem, druhá třída bude jako v minulosti s anglickým programem 2x týdně s rodilou mluvčí. Připravujeme také třídu mateřské školy na statku v Kuří.

Herničky

Hledáte podnětné a inspirující prostředí pro Vaše batole, které ho jen nezabaví, ale všestranně rozvíjí? Přidejte se na naše herečky! V nádherném, pečlivě připraveném prostředí, uspořádaném na základě vývojových potřeb batolat se budeme setkávat v malé skupince 4 maminek a čtyř dětí (ve věku od 18 měsíců do 2 let) po dobu dva a půl měsíce (10 setkání jednou týdně od 8:30 do 11:00). Společně, za vedení a podpory zkušeného učitele, budete procházet různorodými činnostmi, které batolatům dávají příležitost zdokonalovat jemnou a hrubou motoriku, rozvíjí slovní zásobu, vedou děti k samostatnosti, posilují schopnost ovládání impulsů a dávají dětem příležitost budovat základy kritického myšlení.

Semináře

Semináře pro rodiče v mateřských školkách nabízíme na konkrétní oblasti, zaměřené na komunikaci s dětmi, rozvoj dětské osobnosti, roli prostoru, rozvoj samostatnosti pro batolata či strategie pro období vzdoru a komunikace.

Novinky ze školky

Docházka

Zápis do mateřské školy Sofie proběhne 13.května 2024. Na den otevřených dveří Vás zveme 4.dubna 2024 nebo kdykoliv podle domluvy. Pokud máte zájem Vaše dítě k zápisu přihlásit, prosíme, vyplňte registrační formulář do 12.května 2024. Obratem Vám potvrdíme přijetí přihlášky k zápisu a na začátku května obdržíte konkrétní termín zápisu. Mateřská škola Sofie přijímá děti během celého školního roku, pro termín prohlídky nás kontaktujte. V případě naplnění kapacity nabízíme umístění dítě na čekací listinu. Přijímáme také přihlášky na další školní roky s možností rezervace místa ve třídě.

Školné na školní rok 2023-24 začíná od 3,800 Kč za jeden den docházky. Školné na následující školní rok bude stanoveno do 31. 5. 2024.

Máte dotazy?

Zavolejte nebo napište. Nejvíce se dozvíte, když se k nám přijdete podívat do výuky, uvidíte děti i učitele při práci ve třídě, zažijete s dětmi pocity objevování, radosti i přístup při řešení frustrace, budete mít celé dopoledne na pozorování. Vedoucí učitelky jednotlivých tříd školky a vedení se Vám bude po skončení pozorování věnovat a zodpoví veškeré dotazy.

Na den otevřených dveří není nutné čekat, rádi Vás uvidíme v jakémkoliv termínu. Stačí napsat Mirce Zouhar, vedoucí sekretariátu MŠ Sofie na info@ms-sofie.cz. Případně jí můžete zavolat na +420 773 220 281. Ráda vám pomůže.

Naši partneři