12.10.2014

Jak mnozí víte, snažíme se v Sofii obnovovat staré české tradice, které v minulosti tolik řídily běh času v životě našich předků a dávaly jim tak pevné body v koloběhu roku, na které se mohli těšit.

První velkou akcí v naší mateřské škole a základní škole je Posvícení, v tomto roku ještě Císařské, na první víkend po svátku sv. Havla.

Od pondělí se chystáme na páteční Posvícení. Spolu s rodiči  „bílíme stavení“, pečeme koláče „zváče“, které budeme ve středu roznášet jako pozvánku na pátek. Budeme péct i pravé posvícenské koláče. V pátek nás čeká výzdoba říčanského kostela a zpívání v něm, odpoledne potom pravá posvícenská hostina.