14.10.2014

V jídelně základní školy Sofie se dnes tým učitelů, maminek a dětí vystřídal během celého dne na pečení zváčů. Zváče jsou speciální typ posvíceneckých koláčků, které se roznáší ve středu před dnem samotného posvícení jako pozvánka pro sousedy či rodiny na posvícení.