12.11.2014

Milí rodiče ze Sofie,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní řemeslnou dílnu, která proběhne v rámci projektu Školka blízká přírodě ve spolupráci s říčanských Muzeem. Díky účasti paní učitelky Ivety Limburkové v projektu škola získala vybavení pro práci se dřevem a v rámci školení lektorů u nás proběhne první dílna v tomto školním roce.

Pro děti zde budou na zahradě školy připravena stanoviště, na kterých si mohou vyzkoušet práci se dřevem i textilem. Seznámí se s některými nástroji, uvidí práci s nimi, mohou si je také vyzkoušet.

Vzniknou tak rukodělné výrobky z hoblin, dýhy a textilu, které poslouží k výzdobě našeho vánočního stromu (město Říčany pro každou školku připravilo k vyzdobení vánoční strom na náměstí)  nebo si jej odnesou domů či dají k prodeji na vánočním jarmarku.

Program dílen začíná od 11.00 pro děti z mateřské školy, pro žáky ze základní školy po 13.00, až skončí s obědem.

Jste srdečně zváni, můžete se do výroby zapojit se svými dětmi, budete-li mít prostor a chuť.

Těšíme se na Vás,

 

Patrik Matlák a tým Sofie