04.01.2015

Na začátku prosince 2014 se v Sofii uskutečnil Antibully – první seminář zaměřený na prevenci šikany a základní bezpečnostní pravidla chování v kontaktu s cizí osobou. Antibully – součást programu F.A.S.T. Defense – je školení pro předškoláky a školáky, kde se děti za účasti svých rodičů naučí co je šikana, jak se chová ten, který šikanuje a jak se cítí ten, kdo je šikanován.Na praktických cvičeních si děti prožily, proč je důležité hlídat si osobní prostor při jednání se spolužáky, jak slovně de-eskalovat konflikt už v zárodku a jak a kdy přistoupit k fyzické de-eskalaci konfliktu.

Ve druhé části semináře si děti nacvičily jednotlivé postupy vedoucí k odhalenípředcházení útoku či obtěžování ze strany neznámé osoby. Tato část kromě verbální obrany zahrnovala také fyzickou obranu proti pokusu o únos. Kompletní ochrana lektorů před zraněním pomohla dětem tuto fázi obrany pečlivě nacvičit. Více informací o první školení najdete na stránkách programu F.A.S.T. Defense.

7. února 2015 se uskuteční další opakování tohoto semináře v MŠ a ZŠ Sofie pro další děti ze Sofie i pro děti a jejich rodiče z říčanských základních i mateřských škol.

V případě zájmu o účast napište na info@zs-sofie.cz.Více informací o kurzu a lektorech najdete na www.bojovky.info.