03.05.2017

Dopoledne, od 8 hodin ráno až do odchodu na zahradu, se budete moci podívat na náš běžný den. V každé třídě uvidíte dvě paní učitelky, jednu mluvící česky, druhou mluvící anglicky. Program ve třídě se po 11 hodině přesune na zahradu. Kdo se přijde podívat během oběda, může ochutnat naši biostravu, kdo přijde v jinou dobu, bude mít možnost ochutnat naše dopolední či odpolední svačinky.

Během času odpočinku, po obědě, bude program pro návštěvy probíhat pouze v jedné třídě, abychom dali možnost dětem si v klidu odpočinout.

Během odpoledne, od 14:00 do 17:00 bude v jedné ze tříd možnost se podívat na běžný provoz třídy, ve druhé třídě bude vždy v celou hodinu připravený blok představující výběr práce s našimi pomůckami.

Navíc, v případě zájmu bude možné se zapojit či jen podívat na výtvarný, keramický kroužek či kroužek flétny pro děti z mateřské školy.
14:00   Aktivity praktického života

V tomto bloku vás čeká ukázka toho, jak se u nás děti učí dovednosti každodenního života, jako je nalévání, nabírání, krájení, péče o sebe a své okolí. Můžete si zkusit, jak si děti trénují jemnou motoriku, trpělivost, a to vše způsobem, který je v předškolním věku nejvíc baví. Ukážeme Vám, jak pracujeme, nabídneme Vám inspiraci pro aktivity u vás doma či na zahradě.

15:00   Rozvoj matematických dovedností

Matematický materiál může být zábavný, hravý a podnětný. Hrou s matematickým materiálem si děti osvojují základní dovednosti a matematické koncepty, ze kterých budou čerpat v budoucnu. Děti prožívají radost při hrách s materiálem, zkoumají a objevují obsažené matematické zákonitosti. Pomocí matematických materiálů se rozšiřuje jejich slovní zásoba, rozvíjí se prostorová a obrazová představivost, vnímají vlastní tělo, vytváří si povědomí o množství, seznamují se s prvními početními úkony.

16:00   Smyslová výchova

V bloku smyslové výchovy Vám ukážeme, jak lze různými materiály a pomůckami probudit a povzbudit naše smysly od matematických a geometrických představ, až po smysl pro estetiku, rozvoj jemné a hrubé motoriky či rozvoj jazykových dovedností. Na vlastní kůži si budete moci vyzkoušet různé aktivity , které pro Vás mohou být inspirací.

Detailní program kroužků:

13:00   Flétny s Lenkou
14:00   Výtvarný kroužek s Monikou
15:00   Keramika s Monikou

 

Proč věnujeme čas hudbě a umění obecně? Věříme, že v současné době technologií a možnosti si cokoliv dopřát bez velké aktivity je tvoření možností, jak děti rozvíjet v osobnosti, které konzumnímu způsobu života nepodlehnou bez boje.

Výtvarný kroužek dětem umožňuje tvůrčí práci plošného i prostorového charakteru, díky níž mohou objevovat okolní svět. Seznamují se s výtvarným jazykem a se spoustou zajímavých výtvarných technik. Zaměřujeme se na rozvoj tvořivosti a fantazie. Důležitější, než výsledek je samotný proces tvorby. Jednotlivé náměty čerpáme buď z aktuálních událostí (Vánoce, Velikonoce…) nebo se necháváme inspirovat konkrétními výtvarnými problémy či technikami.

Keramický kroužek přináší především radost z práce s keramickou hlínou a získávání základních dovedností. Procvičuje jemnou motoriku a pomáhá dětem rozvíjet prostorové cítění a plastický projev. Zkoušíme různé modelovací a dekorativní techniky a vytváříme drobné předměty.  V neposlední řadě se děti také seznámí s celým keramickým postupem.

Na kroužku zobcové flétny uvidíte, jak děti předškolního věku zábavnou formou pronikají do tajů a zákonitostí hry na hudební nástroj a hravě se seznamují se základy hudební teorie. Přijďte a na vlastní uši i uslyšíte!