14.02.2018

Až masopust bude – hoj, hoj, hoj, tancovat se bude – hop, hop, hop, muziky budou hrát – trá, trá, trá, my budem zpívat – la, la, la, la, lá…..

Čas nám všem utíká stejně, přesto se nám zdá, že loňský masopustní průvod byl nedávno a už tu máme další. Tuto krásnou tradici v naší mateřské a základní škole držíme už několikátý rok a stále se snažíme ji rok od roku vylepšovat, zapojit více rodičů, přátel a spoluobčanů, být hlasitější a veselejší. Vždyť je to před 40 denním půstem poslední možnost veselice.

Letošní ročník se nám opět vydařil. Z pestré přehlídky barevných masek přecházel zrak všem kolemjdoucím. Velkým hitem byl trakař, na kterém náš kominík svezl každého kdo si jen přál. Zábrany či stud k masopustu nepatří, vždyť která paní by si nechtěla zatančit s medvědem, a jen neuvážlivec se nenechá pomazat od kominíčka sazemi pro štěstí. Navštívili jsme také radnici, kde nás uvítal pan tajemník, veselým zpěvem jsme potěšili také zaměstnance České pošty. Aby nás bylo hodně slyšet, měli jsme s sebou i harmonikáře a kytaristu, kteří nám pomáhali udržet notu.

Děkujeme všem odvážným rodičům, kteří neváhali a spolu s námi se převlékli do masek. Velké díky patří také firmám, které nás podpořily a mile uvítaly ve svých provozovnách, v neposlední řadě děkujeme za sponzorský dar v podobě masopustních koblih Pekařství Frydrych v čele s panem Davidem Frydrychem.

Všichni ze Sofie jsme si masopust užili a společným Jemine, domine, masopust pomine jsme průvod zakončili na školní zahradě.

Tak zase za rok.