30.04.2018

V mateřské škole Sofie s dětmi podnikáme různá dobrodružství mimo areál naší budovy. V dubnu jsme vyrazili hned několikrát.

Nejprve jsme navštívili říčanskou knihovnu a její dětské oddělení. Zde pro nás byl připraven krátký program s paní knihovnicí, kdy děti v knihách hledali příběhy a pohádky o zvířátkách a také si je pak mohli na pracovním listě vybarvit. Snažíme se u dětí nenásilnou a hravou formou rozvíjet čtenářské dovednosti již od útlého věku, myslíme si, že kniha by měla být nedílnou součástí informačních zdrojů i v dnešní době.

Další milou návštěvou byl jeden z našich občasných výletů do lesů v okolí Říčan. Máme radost, že můžeme v blízkém okolí školy poznávat přírodu a všechny její rozmanitosti a krásy. Jaro je již v plném proudu, a proto je opravdu co pozorovat a přirozeně se učit. Děti procházky po lese milují a stejně jako dospělí, dokáží ocenit jeho atmosféru, čistý vzduch a nezaměnitelnou vůni.

Za kulturou jsme se na konci dubna vypravili do říčanského kulturního centra Labuť, kde pro mateřské školy uspořádala Základní umělecká škola Říčany pásmo hudebních vystoupení malých úspěšných umělců ze Středočeského kraje. A protože u nás v tomto směru neděláme rozdíly, koncertu se zúčastnili i naše úplně nejmenší děti kolem tří let. Seděli jsme v první řadě a tak jsme nejen dobře slyšeli, ale také viděli.

Spolupráce s místními sdruženími, či institucemi si vážíme a dlouhodobě ji podporujeme.