23.11.2020

Může se zdát, že dělení a zlomky jsou učivo základní školy. V mateřské škole Sofie se snažíme systematicky bourat předsudky o vzdělávání, a proto ani tato věta u nás neplatí. Děti se zlomky seznamujeme již od tří let prostřednictvím Montessori pomůcek. Zájem o toto téma u dětí vzbudilo také povídání o sv.Martinovi předminulý týden, kdy jsme si říkali, že Martin se rozdělil s žebrákem o polovinu svého pláště.

Hravou formou děti získávají povědomí o tom, že celek lze rozdělit na různé části. Na pomůcky v mateřské škole navazují stejné, ale složitější, v naší základní škole.