20.01.2021

Jednou z dalších oblíbených Montessori pomůcek na matematiku jsou násobkové řetězy. Možná by se mohlo zdát, že představovat dětem v mateřské školce násobení je předčasné, ale opak je pravdou. V Montessori matematice má každé číslo od 1 do 10 svoji přidělenou neměnnou barvu, se kterou se dítě setká nejen v MŠ, ale i dále na základní škole na dalších pomůckách. Ke zjednodušeným kratším násobkovým řetězům děti přiřazují kartičky s čísly, je to hra a zároveň se v hlavičkách ukládá posloupnost a děti zjistí, že vše má svůj řád. Přestože děti neučíme násobkové řady zpaměti, díky této pomůcce jim řady nižších čísel jako jsou 2, 3, 4, často v paměti utkví.