05.12.2023

Tento rok se poprvé role Mikuláše, anděla a čerta ujala parta žáků z druhého stupně. Popravdě, v mateřské škole panovaly obavy, zda parta najde vhodné slova a malé děti ve školce nevystraší, opak se stal pravdou. Bylo to úžasné a moc všem žákům z Kuří děkujeme, stejně tak Anthonymu, který jednu z part doplnil. Školu totiž navštívili celkem tři party.