14.09.2017

Důležitou součástí, která předchází samotnému nedělnímu posvícení, je roznáška koláčů zváčů a pozvání k nám do mateřské a základní školy Sofie. Letos jsme navštívili naše sousedy a také všechny důležité městské instituce. Ať už to byli hasiči, policie nebo například městský úřad, všude se nám dostalo milého přivítání a podpory. Děti byly šikovné a veškerou komunikaci i předání pozvánek a koláčů zvládly samy. Na konec každé návštěvy jsme si zazpívali posvícenskou písničku.