04.12.2017

Každý den v mateřské škole Sofie začínáme ve své třídě ranním kruhem. Je to moc pěkný začátek dne, kdy se děti posadí na koberec do kruhu a vzájemně se naladí a připraví na společně strávený den. Paní učitelka většinou představí aktivitu, které se ten den děti mohou věnovat a která souvisí s týdenním plánem třídy. Nezřídka děti zhlédnou prezentaci Montessori pomůcky. Děti dostanou prostor k tomu, aby se vyjádřily, zapojily, nebo jen tak mlčky přihlížely.

V pondělí po první adventní neděli, nás čekal kruh neobvyklý, neboť všechny děti se spojily a setkaly v jedné třídě. Dozvěděli jsme se o tradici adventu, o tom proč jej slavíme a jak bychom se o adventu měli chovat, také jsme si povídali o významu jednotlivých svící na adventním věnci.

To vše směřovalo k tomu, že jsme si vlastní adventní tác společnými silami vytvořili. Každá třída měla svůj a děti mohly zdobit dle svého uvážení a výběru. Paní učitelky dopředu pečlivě připravily všechny potřebné ozdoby, svíčky a zelené větvičky, stačilo si jen vybrat co se komu nejvíce líbilo. Děti opět projevily úžasnou nápaditost a chuť do práce. Odměnou nám všem jsou krásné adventní tácy, které nám zdobí třídy. První svíčku jsme si již zapálili, obvykle se nazývá „svíce proroků“ na památku proroků, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději a očekávání.

Už nyní se těšíme na všechna pondělí, kdy si zapálíme další svíčku a Vánoce budou zase o kousek blíž…