14.12.2017

Jsme malá školka rodinného typu … Za tímto spojením si každý může vybavit různou představu, jak to u nás chodí. Popíšeme vám jednu praktickou ukázku: představte si, že by běžná školka chtěla uspořádat vánoční besídku pro rodiče v kostele… Nemyslitelné? Ale u nás je to realita.

Velikost mateřské a základní školy Sofie nám dovolí pořádat každoročně společný vánoční koncert v říčanském kostele. Jistě nemusíme zdůrazňovat, že sváteční atmosféra zde na vás dýchne, i když zrovna nejste citlivé duše. Velkým potěšením bylo sledovat s jakou radostí a zápalem se děti z mateřské školky svého vystoupení zhostily. Do připraveného repertoáru přispěli několika písničkami – Rampouch, Sv. Martin či Zimní písnička, při kterých zpěv doprovodili i pohybovými prvky. Rozhodně se neztratili ani při zpívání s dětmi ze základní školy, kdy se k nim přidali při písničkách Aby nás Pánbůh miloval a Zdobte domy.

O závěr koncertu se tradičně postarala skladba Narodil se Kristus Pán, kdy se k dětem a účinkujícím přidali v nemalém počtu i diváci.

Jsme moc rádi, že i letos byl kostel plný, že naše děti přišli podpořit svou přítomností nejen rodiče, ale i blízcí či vzdálení příbuzní a rodiny našich budoucích žáků. Všem za to děkujeme.

Velmi si také vážíme laskavé podpory říčanského pana faráře, bez jehož vstřícnosti by se koncert v kostele jistě nemohl uskutečnit. Jak řekl pan ředitel v závěrečném proslovu, velké poděkování patří pedagogickému sboru a maminkám z řad rodičů za přípravu celého programu a především našim dětem. Za jejich trpělivost při nacvičování písní, za jejich ochotu zpívat, za jejich kreativitu, kterou při nácviku projevili a za jejich zářící oči, které jsou motivací do další práce.